International Deutschland Österreich Polska

Odpowiedzialność

DBAMY O ŚRODOWISKO, JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

DBAMY O ŚRODOWISKO

Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska. Nasze działania podlegają surowym kontrolom, jako firma uwzględniamy również interesy społeczne – są one nieodłącznym elementem naszej polityki. Klientom oferujemy wyłącznie produkty, które zostały stworzone z poszanowaniem praw pracowniczych obowiązujących w danym kraju oraz z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

TWORZYMY BEZPIECZNE PRODUKTY

Mamy bardzo wysokie wymagania w stosunku do dostarczanych nam produktów. Nasze kontrole znacznie przekraczają ustawowe wymogi. Przed podjęciem współpracy z dostawcą wymagamy pisemnego zobowiązania, że jego towary będą bezpieczne dla zdrowia. Dodatkowo produkty naszych marek przed dostawą przechodzą szczegółowe badania na zawartość substancji szkodliwych. Przeprowadzamy je w specjalnie wyznaczonych do tego laboratoriach. Regularnie poddajemy nasze artykuły wyrywkowym kontrolom na występowanie pozostałości substancji takich jak barwniki azowe, PCP, tlenek chromu (VI), nikiel czy wodorek tributylocyny. Badania przeprowadzane są w oparciu o surowe kryteria normy Oeko-Tex Standard 100.

DBAMY O PRACOWNIKA

Jako firma specjalizująca się w handlu detalicznym i hurtowym pozyskujemy produkty na rynkach międzynarodowych. Znamy problemy związane z warunkami pracy w niektórych krajach produkcyjnych.
Jesteśmy odpowiedzialni i wraz z naszymi partnerami podejmujemy działania ukierunkowane na zapewnienie odpowiednich standardów zatrudnienia. W 1997 r. Peek & Cloppenburg wprowadził własny program monitoringowy. Specjaliści badają warunki pracy i w razie potrzeby wydają odpowiednie rekomendacje. Od 2003 r. bierzemy udział w inicjatywie Business Social Compliance Initiative (BSCI) zrzeszającej europejskich sprzedawców detalicznych. Działamy na rzecz wprowadzania i kontrolowania standardów socjalnych.
Podziel się