Polityka prywatności

Firma Peek & Cloppenburg przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych regulujących ich ochronę.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Status: maj 2018

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Peek & Cloppenburg KG
Mechelgasse 1
1030 Wiedeń
Austria
E-Mail: karriere@peek-cloppenburg.at
(zwany dalej „my”)


Jesteśmy członkiem grupy przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg KG w Düsseldorfie, wpisanej do niemieckiego Rejestru Handlowego HRA pod numerem: 6862 (zwanej dalej „grupą P&C”). Należy mieć na uwadze, że istnieją dwie niezależne firmy Peek & Cloppenburg z centralami w Düsseldorfie i Hamburgu. Jeżeli w niniejszym oświadczeniu jest mowa o Peek & Cloppenburg, należy przez to rozumieć firmę Peek & Cloppenburg KG w Düsseldorfie, której salony sprzedaży dostępne są tutaj.

1.2. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem:

Peek & Cloppenburg KG
Data Protection Officer
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-Mail: datenschutz@peek-cloppenburg.de


1.3. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i wygody podczas użytkowania naszego serwisu. Chcemy mieć pewność, że za pośrednictwem tych stron będziesz mógł korzystać z udostępnianych przez nas treści i ofert. Ponadto przetwarzamy Twoje dane jedynie wtedy i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone poniżej.

2. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze strony

2.1. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje dotyczące Twojego systemu komputerowego. Dane te są zapisywane w logach naszego systemu i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. W ramach tych czynności gromadzone są następujące dane:

 • informacje na temat typu i wersji przeglądarki, z której korzystasz
 • system operacyjny
 • adres IP
 • data i godzinav korzystania z serwisu
 • strony, z których nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową
 • strony, z którymi Twój system łączy się za pośrednictwem naszego systemu

2.2. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez nasz system jest niezbędne, aby umożliwić pobieranie i wyświetlanie strony na Twoim komputerze. W tym celu Twój adres IP musi być przechowywany przez cały okres korzystania ze strony. Przechowywanie w logach służy zatem prawidłowemu funkcjonowaniu naszej strony. Ponadto dane te wykorzystywane są również w celu optymalizacji strony i zabezpieczenia naszych systemów informatycznych. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i logów jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”).

2.3. Dane będą przechowywane tak długo, jak konieczne będzie osiągnięcie celu, w którym zostały zgromadzone. Jeżeli dane są konieczne w celu udostępnienia strony, wówczas konieczność ta traci swą zasadność z chwilą zakończenia sesji. Po jej zakończeniu Twoje dane zostaną automatycznie usunięte. W przypadku przechowywania danych w logach usunięcie danych nastąpi najpóźniej po siedmiu dniach. Jeśli jednak powyższe dane będą nadal zapisywane, wówczas Twój adres IP zostanie usunięty lub zanonimizowany, aby uniemożliwić identyfikację Twojego połączenia z Internetem. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony oraz przechowywanie danych w logach jest absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej strony.

2.4. O ile dokonujemy analizy zachowania użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową, zgromadzone dane wykorzystujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej lub spseudonimizowanej w celu ułatwienia obsługi i poprawy komfortu użytkowania tej strony. Pseudonimizacja oznacza, że cechy, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika, są usuwane i zastępowane nową wartością. Bez znajomości tej wartości rozszyfrowanie danych i przypisanie ich konkretnej osobie jest niemożliwe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 3 niniejszego oświadczenia.

3. Pliki cookies

3.1. Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane „cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki lub przez przeglądarkę w Twoim systemie komputerowym. W momencie uruchamiania strony w Twoim systemie może zostać umieszczony plik cookie. Zawiera on indywidualny ciąg znaków umożliwiający identyfikację przeglądarki w przypadku ponownej wizyty na tej stronie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje, jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystujemy i jakie dane są w nich przetwarzane.

3.2. Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia plików cookies przez cały okres ich przechowywania obowiązują następujące zasady ogólne: Masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Są one umieszczane na Twoim komputerze, a uzyskane za ich pomocą dane są przekazywane do naszego serwisu internetowego. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, umożliwiając jednak taką konfigurację ustawień, która pozwala na wyłączenie lub ograniczenie ich przesyłania. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Ponadto przeglądarka umożliwia taką zmianę ustawień, aby ich usuwanie następowało automatycznie. Efektem całkowitego odrzucenia plików cookies dla naszej strony może być utrata możliwości pełnego korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

3.3. Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej za pomocą paska informacyjnego zostaniesz poinformowany o wykorzystaniu plików cookies i odesłany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „OK”.

3.4. W każdej chwili możesz sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz to zrobić w wyświetlanym pasku informacyjnym, nie wyrażając zgody na stosowanie plików cookies lub zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki.

3.5. Wiele funkcji dostępnych na naszej stronie wymaga rozpoznania przeglądarki również po przejściu na inną stronę. Korzystanie z tych funkcji nie byłoby możliwe bez użycia plików cookies. W plikach tych zapisywane i przesyłane są dane dotyczące ustawień językowych.

3.6. Ze względów technicznych pliki cookies są konieczne do prawidłowego funkcjonowania następujących zastosowań:

 • Zapamiętywanie ustawień językowych
 • Login
 • Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

3.7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane gromadzone za pomocą niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeśli nie wyrażasz zgody na stosowaniu plików cookies lub odpowiednio zmienisz ustawienia swojej przeglądarki, podczas ponownej wizyty nasza witryna nie rozpozna Twojej przeglądarki, czego efektem może być brak dostępności niektórych treści lub utrata danych (np. z maski wprowadzania).

3.8. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również pliki cookies, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika. Dane te są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności, dzięki czemu nie będzie możliwe przypisanie ich konkretnemu użytkownikowi, i nie są przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika. Pozyskane w ten sposób dane obejmują:

 • Wyszukiwane hasła
 • Częstotliwość wizyt na stronie
 • Korzystanie z funkcji dostępnych na stronie

3.9. Analityczne pliki cookies są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analizie plików cookies uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, co pozwala nam na nieustanną optymalizację naszej oferty. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie danych w tym celu wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Po otwarciu naszej strony wyświetla się pasek informujący o wykorzystaniu tychże plików cookies i zwierający prośbę o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. W związku z tym podstawę prawną stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.10. Jeśli nie wyrazisz zgody na wykorzystanie tych plików lub odpowiednio skonfigurujesz swoją przeglądarkę, nie będzie to miało dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą nadal dla Ciebie dostępne.

3.11. Niniejsza strona internetowa korzysta z analitycznych plików cookies Google Analytics, internetowej usługi analitycznej oferowanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej „Google”). Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat sposobu użytkowania przez Ciebie naszej witryny są zazwyczaj przesyłane na jeden z serwerów Google’a w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku Google Analytics obowiązują następujące zasady:

 • Na zlecenie Peek & Cloppenburg Google wykorzysta te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz P&C dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony oraz z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone spseudonimizowane profile użytkowników.
 • Z Google Analytics korzystamy jedynie z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google’a na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwery Google’a w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google’a.
 • Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google’a danych generowanych przez pliki cookies i dotyczących sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 • Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google’a do celów reklamowych oraz możliwości konfiguracji i zastrzeżeń znajdziesz na stronach internetowych Google’a: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Wykorzystanie danych przez Google’a podczas korzystania przez użytkownika z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google’s w celu wyświetlania reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ („Zdecyduj, jaką reklamę wyświetli Ci Google”). Zamiast dodatku do przeglądarki lub na przeglądarkach na urządzeniach mobilnych należy kliknąć ten link, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych za pośrednictwem tej strony. W tym celu na Twoim urządzeniu zostanie umieszczony plik cookie opt-out, w których zapisana jest informacja, że nie możemy wykorzystywać Twoich danych dla celów usługi Google Analytics. W przypadku usunięcia zapisanych plików cookies należy ponownie kliknąć ten link.

4. Serwisy społecznościowe

4.1. Nasze strony zawierają linki proste do następujących serwisów społecznościowych (zwanych dalej „serwisami społecznościowymi”):):

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Instagram: (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • Google Plus (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • YouTube (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Xing (operator: XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy)
 • Whatchado (operator: whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wiedeń, Austria).

4.2. Wymiana danych z wymienionymi powyżej operatorami serwisów społecznościowych następuje wyłącznie po kliknięciu przycisku z odpowiednią ikoną (np. „f” dla Facebooka lub kamerkę dla Instagramu). Kliknięcie na taki przycisk powoduje, że w wyskakującym oknie otworzy się strona danego operatora serwisu społecznościowego, na której zgodnie z regulaminem tego operatora możesz zamieścić informacje na temat naszych produktów.

4.3. Po kliknięciu na link do serwisu społecznościowego następuje połączenie z serwerami tego serwisu. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez poszczególne serwisy społecznościowe.

4.4. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie jesteś zalogowany w dowolnym serwisie społecznościowym, wówczas po kliknięciu na link do tego serwisu jego operator może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta w tym serwisie.

4.5. Nawet jeśli nie posiadasz konta w danym serwisie społecznościowym, istnieje możliwość, że po kliknięciu przez Ciebie na link do tego serwisu będzie on otrzymywał i przechowywał Twój adres IP oraz informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzystasz. Informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe oraz informacje na temat Twoich praw i możliwości ustawień ochrony prywatności znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych opublikowanych przez poszczególne serwisy społecznościowe. Wskazówki te dostępne są pod następującymi adresami:

4.6. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym i chcesz ograniczyć gromadzenie danych za pośrednictwem naszych stron oraz łączenie Twoich danych użytkownika z danymi przechowywanymi w serwisie społecznościowym, to przed odwiedzeniem naszych stron powinieneś wylogować się ze swojego konta w serwisie społecznościowym. Zachęcamy do korzystania z odpowiednich dodatków do stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej (np. tzw. „Facebook Blocker”). Nie możemy jednak zagwarantować skuteczności takich rozwiązań.

5. Kontakt

5.1. Możesz skontaktować się z nami drogą mailową.

5.2. 5.2. Nawiązując z nami kontakt, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przechowywania Twoich danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość na wymienione powyżej dane kontaktowe. Jednakże w takich przypadkach nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na taką wiadomość.

5.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ wynika ono z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli nawiązanie kontaktu drogą elektroniczną nastąpi w związku z zawarciem umowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.4. Dane osobowe z wiadomości e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na taką wiadomość. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim i są usuwane w momencie, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych pozyskanych z maski formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane pocztą elektroniczną, zasada ta ma zastosowanie w momencie zakończenia korespondencji. Korespondencję uznaje się za zakończoną, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

5.5. Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić jedynie wtedy, gdy pozwalają na to zobowiązania umowne lub ustawowe. Okresy przechowywania danych mające zastosowanie w poszczególnych przypadkach należy ustalić indywidualnie dla każdej umowy i każdej ze stron.

6. Przekazywanie danych osobowych usługodawcom

Współpracujemy z usługodawcami, którzy w naszym imieniu przetwarzają określone dane. Odbywa się to wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności zawarliśmy z naszymi usługodawcami – w zakresie wymaganym przez prawo – porozumienia w sprawie przetwarzania danych w naszym imieniu, które spełniają wymogi art. 28 RODO i zwierają instrukcje dla usługodawców dotyczące postępowania z tymi danymi. Dzięki starannemu doborowi i regularnemu monitorowaniu zapewniamy, że nasi usługodawcy wdrożyli wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

7. Prawa użytkownika

Poniżej w skrócie przedstawiamy prawa, jakie przysługują Ci zgodnie z RODO i niemiecką Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (BDSG).

7.1. 7.1. Prawo do wycofania zgody udzielonej zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Udzieloną zgodę możesz wycofać drogą mailową:

karriere@peek-cloppenburg.at


lub pocztową:
Peek & Cloppenburg KG
Mechelgasse 1
1030 Vienna
ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


7.2. Prawo do uzyskania dostępu – art. 15 RODO, § 34 niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Możesz zażądać udostępnienia wyczerpujących informacji na temat danych osobowych dotyczących Twojej osoby i okoliczności ich przetwarzania, takich jak cele, w jakich dane te są przetwarzane, lub okres ich przechowywania.

7.3. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Możesz zażądać sprostowania dotyczących Twojej osoby danych osobowych, które są nieprawidłowe.

7.4. Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO, § 35 niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Co do zasady możesz zażądać usunięcia przez nas danych dotyczących Twojej osoby, jeśli nie są one już niezbędne lub nie mogą być przetwarzane ze względów prawnych.

7.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Masz prawo zapobiec dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. jeśli usunięcie Twoich danych nie jest jeszcze możliwe ze względu na sprzeczne z tym prawem obowiązki przechowywania.

7.6. Obowiązek powiadomienia – art. 19 RODO

Jesteśmy zobowiązani powiadomić każdego odbiorcę, któremu ujawnione zostały Twoje dane, o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych lub ograniczeniu ich przetwarzania. Powyższego obowiązku nie musimy spełniać wyłącznie w sytuacji, gdy zawiadomienie okaże się niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku z naszej strony. Na życzenie poinformujemy Cię o odbiorcach Twoich danych.

7.7. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

Przysługuje Ci prawo do otrzymania od nas danych osobowych dotyczących Twojej osoby w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach reklamy bezpośredniej, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z reklamą bezpośrednią. Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

7.8. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), masz prawo złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeżeli przyczyny tego sprzeciwu wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania prowadzonego na podstawie tego przepisu.

7.9. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – art. 22 RODO

Przysługuje Ci prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeśli decyzja ta wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
W drodze wyjątku zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest dopuszczalne, jeżeli (i) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie lub (ii) decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami lub (iii) zezwala na to obowiązujące prawo, które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
W przypadkach, o których mowa w pkt. (i) i (ii), wdrożone zostaną właściwe środki w celu ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Oznacza to, że możesz przedstawić swoje stanowisko, zakwestionować decyzję podjętą w sposób zautomatyzowany i zażądać, aby jeden z naszych pracowników osobiście zajął się Twoją sprawą.

7.10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

podziel się