International Deutschland Österreich Polska

Zasady zarządzania

WSPÓLNY CEL

Wszystkim w P&C przyświeca jeden cel: pełna satysfakcja oraz zadowolenie klienta. Nasz sukces budujemy w oparciu o ponadprzeciętne wyniki naszych pracowników oraz o zdolności przywódcze kadry kierowniczej.
Uważamy, że należy:

Atmosfera pracy

Zadbać o atmosferę – powinna sprzyjać zaangażowaniu pracowników.

Styl zarządzania

Mądrze zarządzać zespołem, być życzliwym i stawiać na wzajemny szacunek.

Niezależność

Pomagać swoim pracownikom w rozwoju umiejętności, pozwalać im na wzięcie pełnej odpowiedzialności za powierzone zadania. A przy tym być otwartym na ich pomysły i sugestie.

Wizje

Wspólnie z zespołem wyznaczać cele, a następnie motywować pracowników do ich realizacji w 100%.

Pomysły

Zachęcać pracowników do większego zaangażowania w procesy decyzyjne. Uzasadniać i wyjaśniać podjęte przez siebie decyzje.

Komunikacja

Pracować nad skuteczną komunikacją w zespole. Zwracać uwagę na wymianę informacji.

Praca zespołowa

Pokazywać, że praca zespołowa to podstawa sukcesu. Umacniać poczucie przynależności do zespołu.

Sprawiedliwość

Sprawiedliwie oceniać wyniki pracowników, ich zachowanie i osiągane przez nich rezultaty. Doceniać poświęcenie oraz osiągnięcia.

Talenty

Motywować i wspierać rozwój szczególnie utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników.
Podziel się